Bygge og/eller oppgradere

Fase 4: Overtakelse

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Løsningsutredning
Fase 2
Forprosjekt
Fase 3
Gjennomføringsfase
Fase 4
Overtakelse
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Overtakelse av bygget til byggherre, representanter fra brukerne og ansatte. Søke om utbetaling av lån og eventuelt tilskudd.

Resultater fra fasen

 • Byggherre, representanter fra brukerne og ansatte overtar bygget.
 • Lån og eventuelt tilskudd er utbetalt.

 • Entreprenør har ansvar for å innkalle byggherre til en overtakelsesbefaring. Det skal føres en overtakelsesprotokoll som viser påviste mangler og frist for utbedring. Protokollen signeres.
 • I forbindelse med overtakelsesprosessen er det viktig at ansvarlig for drift og vedlikehold involveres for bl.a opplæring.
 • Når eventuelle mangler er forbedret og godkjent, signeres protokollen av entrepenør og byggherre.
 • Etterarbeid følges eventuelt opp innen frist for utbedring.
 • Ferdigattesten utstedes av bygningsmyndighetene når nødvendig sluttdokumentasjon foreligger.
 • Når bygget er ferdig, og ferdigattest foreligger, søkes det om utbetaling av eventuelle lån og tilskudd fra Husbanken eller andre låneinstitusjoner.
 • Det gis en reklamasjonsfrist på 5 år, for å kunne avdekke feil og mangler som kan dukke opp.
 • Prosjektleder har ansvar for å organisere befaring etter ett års drift.
 • Prosjektet/bygget overleveres til driftsenheten i kommunen.
 • Byggherre: (kommunen) overtar bygget.
 • Entrepenør: overleverer bygget ferdigstilt.
 • Ansvarlig søker: samler og sender alle underskrevne papirer til bygningsmyndighetene for å få en ferdigattest.