Utleieboliger finansiert med tilskudd til utleieboliger

Kort beskrivelse

Kommunen søker Husbanken om tilskudd til å bygge utleieboliger.

Resultater

Kommunen mottar tilsagn eller avslag på søknaden.

Beskrivelse

 • Planlegges bygging av utleieboliger skal Husbankens dialogverktøy benyttes. I tillegg skal Husbanken kontaktes for et dialogmøte.
 • Husbanken ønsker å få informasjon om prosjektet og etablere en dialog i en tidlig fase. Kommunen bes om å legge fram:
  • dokumentasjon om reellt behov, antall boenheter og målgruppe
  • at prosjektet er innarbeidet i kommunens årsbudsjett eller 4-årige økonomiplan
 • Før endelig søknad kan sendes inviterer Husbanken kommunen til et møte:
  • kommunen presenterer prosjektet
  • Husbanken informerer om merkrav knyttet til Tilskudd til utleieboliger:
   • Boligene skal ikke ha et institusjonslignende preg.
   • Antall boenheter som lokaliseres sammen skal ikke være for mange.
   • Boligene bør etableres i ordinære bomiljøer.
   • Det er en forutsetning at ulike brukergrupper ikke samlokaliseres på en uheldig måte.
   • Brukermedvirkning fra fremtidige beboere og/eller brukerråd.
 • I et prosjekt med flere boliger kan det være hensiktsmessig at kommunen informerer naboer ut over det som ligger innenfor vanlig nabovarsel.
 • Søknad sendes når prosjektet er avklart med Husbanken.
 • Når kommunen har mottatt tilsagn og returnert aksept med ordførers underskrift, kan byggearbeidet igangsettes.
 • Kommunen sender søknad om utbetaling av tilskuddet til Husbanken når prosjektet er ferdigstilt og tatt i bruk.