Områderettet innsats i Oslo

Resultater

Groruddalssatsingen 

 • Nye Groruddalsatsingen 2017 - 2026
  Oslo kommune og staten har i 2017 inngått et nytt samarbeid om et 10-årig områderettet arbeid i Groruddalen. Samarbeidet er en videreføring av Groruddalssatsingen 2007–2016.
  Hovedmålet er å bidra til varige forbedringer av tjenester og nærmiljøkvaliteter i områder i Groruddalen der behovene er størst. Målet er å få flere beboere i disse områdene til å bli økonomisk selvstendige og aktivt deltakende i lokalsamfunn og storsamfunn.
 • Groruddalssatsingen 2007 - 2016
  Denne satsingen har vært Oslo kommunes og statens innsats for å bedre miljø- og leveforhold i Groruddalen i perioden 2007-2016. Hovedmålet har vært bærekraftig byutvikling, synlig miljøopprusting, bedre livskvalitet og samlet sett bedre levekår i Groruddalen. Plankontoret for Groruddalen, en avdeling i Byrådsavdeling for byutvikling i Oslo kommune, har hatt ansvar for å koordinere Groruddalssatsingen fra kommunens side. Gjennom satsingen er det utviklet en rekke rapporter, håndbøker og annet erfaringsmateriale.
 • Groruddalssatsingen - en satsing med «hårete mål» 
  Foredrag fra Husbankens frokostseminar i 2011. Guro Voss Gabrielsen har vurdert Groruddalssatsingen 2007-2010 og sammenlignet med tilsvarende områdesatsinger i europeisk sammenheng. «Målene for Groruddalssatsingen er romslige og til dels diffuse og ambisiøse. Men når bydelene omgjør til dels “hårete mål” til konkret arbeid, blir det mye mer spennende,» sier hun.

 • Metodeutvikling i Groruddalssatsingen 2007 - 2016   
  En presentasjon av Per-Øystein Lund på nasjonal erfaringskonferanse om Områdeløft: "Felles løft for bolig, by- og områdeutvikling" arrangert av Oslo kommune og Husbanken i 2014. 

Oslo Sør-satsingen

 • Områdeløft Tøyen 2013 - 2018
  Områdeløft Tøyen er et områdeprogram over fem år som skal bidra til at Tøyen oppleves som et trygt, inkluderende sted med en aktiv befolkning som ønsker å bli boende. Områdeløft Tøyen følger modellene fra Oslo Sør- og Groruddalssatsingen. Områdeprogrammet handler om å få til en nedenfra-og-opp stedsutvikling i tråd med innbyggernes behov og ønsker. 
 • Programplan 2018
  For områdeinnsatsene Tøyen og Grønland og handlingsplan 2018

Områdeløft Indre Øst - områdesatsing Grønland/Vaterland

 • Utvidet områdeløft for Grønland og Vaterland 2017- 
  Oslo kommune har våren 2017 bestemt at det skal settes i gang et områdeløft for Grønland og Vaterland i byen. For å få et best mulig kunnskapsgrunnlag for dette arbeidet, er forskerne og arkitekter engasjert for å gjennomføre en stedsanalyse av områdene for å kartlegge muligheter og utfordringer i områdene. 

Veiledere og foredrag

 • Gode nærmiljøer. Innføring i metode for områderettet arbeid
  Dette er håndbok nr. 1 fra Oslo kommune i en serie på 3 om hvordan kommuner kan skape gode nærmiljøer i utsatte byområder ved å samarbeide bedre med seg selv, med innbyggerne og med lokale aktører. Håndbok 1 tar opp bl.a. Når passer det å jobbe på denne måten, og hva slags utfordringer er det bra for? Fremgangsmåten steg for steg. Hva skiller arbeidsmåten fra andre måter kommunen jobb er på? Hva ligner?

 • Oslos drabantbyer best ut
  Foredrag på Husbankens frokostseminar i 2011 ved forskerne Ingar Brattbakk og Katrine Fangen fra Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo med resultater fra det omfattende forskningsprosjektet EUMARGINS. «Drabantbyene i Groruddalen og andre drabantbyer i eller i nærheten av Oslo skiller seg positivt fra andre europeiske drabantbyer. God infrastruktur og nærhet til skog og mark løftes fram som fordeler, men samtidig vises det også her hjemme til stigmatisering," fant Katrine Fangen i sin forskning. Konklusjon fra Ingar Brattbakk sitt foredrag er blant annet at drabantbyene utgjør en viktig ressurs for Oslo. De byr på gode boliger i gode omgivelser til en overkommelig pris i storbyens hardt pressede boligmarked. Men det eksisterer også negative sider:

  1. Drabantbyene generelt lider under et dårlig omdømme, men det er store interne forskjeller drabantbyene imellom.
  2.Tendenser til negativ utvikling i enkeltområder – sosialt, fysisk og i forhold til tjenestetilbud. Dette kan bli mer alvorlig hvis disse problemene ikke tas på alvor.
  3. Drabantbyene er fundamentalt forskjellig fra sentrumsområdene, der offentlig engasjement har utløst private investeringer.
  4. Drabantbyer som har utfordringer er i større grad avhengig av offentlig innsats for å få til endring.

 • Glimt fra Groruddalssatsingen  2007-2016 Rapport. Om satsingen. Oslo kommune
  Heftet presenterer et utvalg av resultater fra 10 år med Groruddalssatsingen. (2007-2016)
 • Glimt fra Groruddalssatsingen  2007-2016 Rapport. Om satsingen. Oslo kommune
  Heftet presenterer et utvalg av resultater fra 10 år med Groruddalssatsingen. (2007-2016)
 • Glimt fra Groruddalssatsingen  2007-2016 Rapport. Om satsingen. Oslo kommune
  Heftet presenterer et utvalg av resultater fra 10 år med Groruddalssatsingen. (2007-2016)