Hvordan forebygge naboprotester - Not In My Back Yard (NIMBY)?

Fase 3: Oppfølging etter etablering

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Før innflytting/etablering
Fase 2
Etablering og oppfølging
Fase 3
Oppfølging etter etablering
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Videreføre og eventuelt utvikle de tiltakene og aktivitetene som er beskrevet i fase 2. 

Sørge for å jevnlig oppdatere og videreutvikle aktivitetene

  • vurdere om tiltakene er tilstrekkelig og om nye aktiviteter trengs
  • monitorere om aktivitetene gjennomføres
  • evaluere aktiviteter og måloppnåelse
  • spre informasjon om tiltaket som godt tips til andre