Hvordan jobbe med

Innholdet her er spesielt nyttig for operativt nivå. Her vil du finne beskrivelser av ulike arbeidsprosesser innen boligsosialt arbeid i kommunene.