Statens pris for boligsosialt arbeid

Formålet med boligsosial pris er å løfte opp positivt boligsosialt arbeid og gode eksempler på dette. Prisen skal også bidra til økt kunnskaps- og erfaringsoverføring på området. Den kan tildeles kommuner, organisasjoner eller andre. 

Merk! Kommunal- og distriktsdepartementet har bestemt å utsette utdelingen prisen i 2022. Den pågående krigen i Ukraina og en stor flyktningestrøm til landet gjør at det er behov for å prioritere rask boliganskaffelse for flyktninger i kommunene.