Husbankens-kommuneprogram

Husbankens kommunestrategi

For at vanskeligstilte på boligmarkedet skal bo godt og trygt i egnede boliger, vil Husbanken veilede og følge opp alle kommuner gjennom et helhetlig tilbud av økonomiske virkemidler, aktiviteter, og verktøy.

Husbankens kommunestrategi legger til grunn at Husbanken skal jobbe for at innbyggerne skal bo godt og trygt gjennom en strukturert oppfølging av alle kommuner. Husbanken skal gi kommunene et helhetlig tilbud til å løse sine boligsosiale utfordringer. Tilbudet består av økonomiske virkemidler, veiledning, digitale plattformer, arrangementer, informasjon og opplæring, og nettverk. Husbankens kommunestrategi bygger på det gode samarbeidet med kommunene og vil bli kontinuerlig evaluert og forbedret.

Mål for kommunestrategien:

 • Flere skal kunne eie sin egen bolig
 • Leie skal være et trygt alternativ
 • Sosial bærekraft i boligpolitikken
 • Tydelige roller, og nødvendig kunnskap og kompetanse

For å nå målene, vil Husbanken:

 • Styrke kommunenes evne til å bruke Husbankens økonomiske virkemidler
  Ved å veilede, gi råd, informere og gi opplæring. 
 • Jobbe med alle kommuner 
  Ved å sørge for at alle kommuner får et tilbud fra Husbanken.
 • Være relevante for kommunene og sette deres reelle behov i sentrum
  Ved kontinuerlig å forbedre arbeidet og Husbankens helhetlige tilbud. 

 

Les mer om Husbankens kommunestrategi på Husbankens nettsider