Illustrasjon av stegene i prosessen
ARBEIDSPROSESS

Metode for å utvikle morgendagens boligløsninger

 Dette er en metode for tidligfase innovasjon.

 

Kort om arbeidsprosessen

For å utløse gode krefter og idéer i lokalsamfunnet, kan kommunene ta i bruk metoden som er beskrevet i Veileder for tidligfase innovasjon. Hovedaktiviteten er en innovasjonssamling med deltagere på tvers av ulike sektorer og fagmiljøer i og utenfor kommunen. Veilederen beskriver hvordan kommunen involverer lokale ressurser, og viser til verktøy som trinn for trinn viser hvordan komme i gang og gjennomføre en innovasjonssamling. Etter gjennomføringen vil det foreligge idéer og forslag til løsninger som kommunen vil kunne bruke inn i videre planlegging og utvikling. 

Bakgrunn

Komplekse samfunnsutfordringer krever nye former og metoder for samarbeid og arbeidsformer. Innbyggere, lokalsamfunnet og private aktører er ressurser kommunen kan og bør bruke aktivt for å identifisere behov, og i planleggingen for å utvikle løsninger for det som er utfordrende. Husbanken og SoCentral har sammen med Asker og Ringsaker kommune utarbeidet en prosessveileder for en involvering- og samskapingsprosess som gir en praktisk og enkel oppskrift for hvordan dette gjøres. Dette er en av flere metoder og virkemidler som kommunen kan spille på for å få til gode prosesser i samskaping med lokalbefolkning og lokale aktører.

Faser i arbeidsprosessen

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Forberedelse
Fase 2
Oppstarten
Fase 3
Rigge innovasjonssamling
Fase 4
Innovasjonssamling
Fase 5
Etterarbeid
Innovasjon
Innovasjon er å fornye eller lage noe nytt som skaper verdi for virksomhet, samfunn eller innbyggere. Formen er eksperimenterende og løsningen er ikke kjent på forhånd.

Har du 3 minutter?

Veiviseren.no skal være en nyttig og tidsbesparende ressurs for deg som jobber med bolig- og tjenesteområdet. Derfor er din stemme viktig for oss!

Vi ønsker å vite om det er temaer du er mer opptatt av enn andre, om det er noen temaer vi har for mye av eller om det er noe du savner.

Kan du tenke deg å svare på tre enkle spørsmål?

Vis informasjon