Metode for å utvikle morgendagens boligløsninger

Fase 3: Rigge innovasjonssamling

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Forberedelse
Fase 2
Oppstarten
Fase 3
Rigge innovasjonssamling
Fase 4
Innovasjonssamling
Fase 5
Etterarbeid
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Riggefasen omfatter arbeidet fra rammene for samlingen er lagt til dagen før innovasjonssamlingen gjennomføres. Alt det praktiske skal planlegges, og kjøreplan for innovasjonssamlingen skal besluttes. Det må gjøres et utvalg av metoder og verktøy som skal benyttes. Samlingen bør foregå over to dager med minimum 12 timer totalt til aktivt arbeid.

Dette er fasen for å velge ut en god sammensetning av deltagere. Utvelgelsen framstår som noe utradisjonell, ved at den anbefaler å velge deltagere ut fra personlige egenskaper. I tillegg skal innbyggerperspektivet ivaretas ved at representanter for personer det skal utvikles løsninger for inviteres som "intervjuobjekter" i løpet av innovasjonssamlingen. Politiske og/eller administrative ledere bør stå oppført som referanse i invitasjonen.

Resultater fra fasen

 • En godt egnet arena for samlingen er bestilt og deltagerne er delt inn i hensiktsmessige grupper.
 • Det er invitert deltagere som representerer bredt i lokalmiljøet.
 • Riktig sammensetning av deltagere som skal jobbe sammen i tverrfaglige grupper.
 • Kunnskapsgrunnlag som består av et utkast til Kunnskapspakke og Inspirasjonsgalleri.
 • Kjøreplan med tydelige forventinger og avklaringer mellom de ansvarlige og for hva som skal skje underveis i samlingen.
 • Metoder og verktøy er valgt ut for bruk i gjennomføringen av samlingen.
 • Evalueringsskjema ferdig utarbeidet for utsendelse etter at samlingen er avsluttet.

 • Invitere deltakere til innovasjonssamlingen
 • Invitere innbyggere til intervjuer
 • Lage kjøreplan
 • Dele inn i grupper
 • Bestille lokale og mat
 • Utarbeide kunnskapsgrunnlag
 • Utvikle evalueringsopplegg
I hovedsak arbeidsgruppen i samarbeid med hovedfacilitator.
 • Et samlet kunnskapsgrunnlag gir innsikt i lokale utfordringer og inngår som et viktig underlag for dialogen mellom alle deltagerne i innovasjonssamlingen.
 • Kunnskapspakken bør sendes til deltakerne av innovasjonssamlingen minst en uke i forkant, slik at det er god tid til å sette seg inn i innholdet før samlingen.
 • Innbyggerperspektivet må være med når det skal utvikles nye løsninger. Det kan ivaretas ved å gjennomføre intervjuer av utvalgte innbyggere på samlingen. Disse må representere evt. målgrupper som det skal utvikles løsninger for.