Metode for å utvikle morgendagens boligløsninger

Fase 4: Innovasjonssamling

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Forberedelse
Fase 2
Oppstarten
Fase 3
Rigge innovasjonssamling
Fase 4
Innovasjonssamling
Fase 5
Etterarbeid
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Hovedaktivitetene i gjennomføringen av innovasjonssamlingen:

 • Introdusere utfordringen og sette av tid til å bli kjent med hverandre.
 • Utforske problemstillingene ved å ta i bruk
  • kunnskapspakken som er sendt ut på forhånd
  • inspirasjonsgalleriet
  • verktøy, øvelser for å få i gang kreative prosesser
 • Få inn brukerperspektivet gjennom å intervjue utvalgte innbyggere.
 • Styre dialogen slik at det ikke konkretiseres ferdige løsninger eller konkluderes.
 • Bruke refleksjonsøvelser som kan gjennomføres under avslutning av samlingen.

Resultater fra fasen

Det er gjennomført en innovasjonssamling over to sammenhengende dager med en sosial sammenkomst etter første dag. Deltakerne har fått nok tid til å forstå og utforske samfunnsutfordringen, og til å utvikle nye løsninger, gjerne i flere runder.

Gjennomgå de ulike oppdragene og ansvar for gjennomføring. Sjekkliste for hvem gjør hva?

 • Introdusere utfordringen
 • Bli kjent med deltagerne
 • Utforske problemstillingen
 • Innhente inspirasjon
 • Få inn innbyggerperspektivet
 • Reformulere innovasjonsutfordringen
 • Utvikle idéer
 • Prototype løsninger
 • Presentere løsningsforslag
 • Leder for arbeidsgruppe har ansvaret for å introdusere innovasjonsutfordringen.
 • Fasilitator har ansvaret for å lede deltagerne gjennom øvelser og oppgaver, jobbe i iterasjoner og administrere evt. intervjuer.
 • Arbeidsgruppen har en kort debriefing sammen med fasilitator umiddelbart etter avslutning.

Et sentralt element i designdrevne innovasjonsprosesser handler om å få innbyggerperspektivet inn som et bærende element i prosessen. Spesielt for innovasjonssamlingen er at representanter for målgruppen det skal utvikles løsninger for, blir intervjuet på et avtalt tidspunkt ila.samlingen.