Illustrasjon av stegene i prosessen
ARBEIDSPROSESS

Metode for å utvikle morgendagens boligløsninger

 Dette er en metode for tidligfase innovasjon.

 

Kort om arbeidsprosessen

For å utløse gode krefter og idéer i lokalsamfunnet, kan kommunene ta i bruk metoden som er beskrevet i Veileder for tidligfase innovasjon. Hovedaktiviteten er en innovasjonssamling med deltagere på tvers av ulike sektorer og fagmiljøer i og utenfor kommunen. Veilederen beskriver hvordan kommunen involverer lokale ressurser, og viser til verktøy som trinn for trinn viser hvordan komme i gang og gjennomføre en innovasjonssamling. Etter gjennomføringen vil det foreligge idéer og forslag til løsninger som kommunen vil kunne bruke inn i videre planlegging og utvikling. 

Bakgrunn

Komplekse samfunnsutfordringer krever nye former og metoder for samarbeid og arbeidsformer. Innbyggere, lokalsamfunnet og private aktører er ressurser kommunen kan og bør bruke aktivt for å identifisere behov, og i planleggingen for å utvikle løsninger for det som er utfordrende. Husbanken og SoCentral har sammen med Asker og Ringsaker kommune utarbeidet en prosessveileder for en involvering- og samskapingsprosess som gir en praktisk og enkel oppskrift for hvordan dette gjøres. Dette er en av flere metoder og virkemidler som kommunen kan spille på for å få til gode prosesser i samskaping med lokalbefolkning og lokale aktører.

Faser i arbeidsprosessen

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Forberedelse
Fase 2
Oppstarten
Fase 3
Rigge innovasjonssamling
Fase 4
Innovasjonssamling
Fase 5
Etterarbeid
Innovasjon
Innovasjon er å fornye eller lage noe nytt som skaper verdi for virksomhet, samfunn eller innbyggere. Formen er eksperimenterende og løsningen er ikke kjent på forhånd.