Utsnitt av en blokk

Helhetlig boligpolitisk planlegging

Helhetlig boligplanlegging omfatter hele prosessen fra planstrategi, kommuneplan, kommunedelplan, økonomiplan og reguleringsplan der boligsosiale og kvalitetsmessige hensyn ivaretas. Teksten "Eksempel på boligsosiale hensyn i planlegging lokalt" viser hvordan ulike kommuner har jobbet med boligsosiale hensyn i sin planlegging.