Organisering og tverrfaglig samarbeid

Fase 5: Evaluere og tilpasse

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Oppstart
Fase 2
Utarbeide kunnskapsgrunnlag
Fase 3
Forslag til modell utarbeides og vedtas
Fase 4
Gjennomføring
Fase 5
Evaluere og tilpasse
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Ved endring er det behov for å evaluere etter en tid. Har endringene ført til bedre måloppnåelse, er brukerne mer fornøyd, får ansatte utført sine oppgaver på en bedre måte? En beslutning om å evaluere kan bidra til svar på disse spørsmålene, og gi indikasjoner på nødvendigheten av å foreta noen tilpasninger på valgt organisasjonsmodell.