Styringshjulet

Trinn 2: Styringsparametere

Trinn i den sirkulære prosessen

Velg trinn for å se beskrivelse og hva som skjer i hvert trinn.

Hvem gjør hva i dette trinnet? Velg trinn for å se beskrivelse og hva som skjer i hvert trinn.
Trinn 1
Overordnede mål og strategi
Trinn 2
Styringsparametere
Trinn 3
Resultatmåling og vurdering
Trinn 4
Læring og forbedring
TILBAKE TIL OVERSIKT

Bakgrunn for dette arbeidet

Når mål og strategi med tydelige kritiske suksessfaktorer foreligger, kan trinn 2 «å utvikle styringsparametere» iverksettes.

Kort beskrivelse

Styringsparametere beskriver direkte eller indirekte i hvilken grad virksomheten når sine mål i en gitt periode. Styringsparametere kan være en kvantitativ størrelse eller resultat av en kvalitativ vurdering. For hvert styringsparameter må det velges en målemetode, og settes et konkret ambisjonsnivå for hvilke resultater som skal oppnås. Hver kritiske suksessfaktor kan følges opp av et eller flere styringsparametere.

Eksempler på kvantitative styringsparametere:

  • Antall boliger som har fått tilsagn om tilskudd til heis
  • Andel husstander i midlertidig bolig
  • Brutto investeringer til boligformål per innbygger

Eksempler på kvalitativ styringsparameter:

  • Kvalitativ vurdering av hvilken grad veiviser Bolig for velferd brukes aktivt som plattform for kunnskapsdeling

Mer informasjon finner du i artikkelen om Styringsparametere.

Resultater

Det foreligger ferdig definerte styringsparametere, målemetode og tydelige resultatmål som direkte eller indirekte viser i hvilken grad virksomheten når sine mål.

Hva som skjer og hvem som gjør det

  • Første aktivitet: Det utvikles styringsparametere og det defineres målemetode til hvert kritisk suksessfaktor. Hver kritisk suksessfaktor kan måles gjennom flere styringsparametere.
  • Andre aktivitet: Tydelige resultatmål utvikles i tråd med prinsippene for SMARTE mål. Resultatmål kan utvikles med utgangspunkt i en vurdering av historiske data (nullpunkt) og i forhold til en vurdering av fremtidige behov.