Styringshjulet

Trinn 1: Overordnede mål og strategi

Trinn i den sirkulære prosessen

Velg trinn for å se beskrivelse og hva som skjer i hvert trinn.

Hvem gjør hva i dette trinnet? Velg trinn for å se beskrivelse og hva som skjer i hvert trinn.
Trinn 1
Overordnede mål og strategi
Trinn 2
Styringsparametere
Trinn 3
Resultatmåling og vurdering
Trinn 4
Læring og forbedring
TILBAKE TIL OVERSIKT

Bakgrunn for dette arbeidet

Et mandat på å utvikle mål og strategi for virksomheten eller et prosjekt initierer trinn 1.

Kort beskrivelse

Det bærende prinsippet i mål- og resultatstyring er at det først formuleres overordnede mål og strategier for virksomheten.

Mål er en beskrivelse av en ønsket tilstand eller et ønsket resultat, og følgelig ikke en beskrivelse av aktiviteter eller oppgaver.

En klar strategi viser de overordnede veivalgene, og endringer og forbedringer som skal prioriteres i årene fremover.  I strategien Bolig for velferd er det definert tre hovedmål og sju innsatsområder. De sju prioriterte innsatsområdene angir veivalgene for hva som skal prioriteres for å nå hovedmålene. De 15 målsettingene gir føringer for hva som skal oppnås i strategiperioden og grunnlag for utvikling av styringsparametere med resultatmål.

Kritiske suksessfaktorer betegner forhold som er svært viktig for å nå målene. Hver kritisk suksessfaktor kan følges opp ved hjelp av ett eller flere styringsparameter.

Resultater

Det utvikles overordnede mål med en klar strategi for virksomheten.

Hva som skjer og hvem som gjør det

  • Overordnede mål defineres delmål og målhieraki utvikles etter behov. Dette utvikles av de som har fått mandatet.
  • En klar strategi utvikles av de som har fått mandatet. Kritiske suksessfaktorer vil her være en sentral del. Kritisk suksessfaktor betegner forhold som er svært viktige for å nå målene, og er mest avgjørende. Dette er alltid forhold som må kunne påvirkes av virksomheten selv. Bolig for velferd beskriver flere kritiske suksessfaktorer.