Forebygging-helse-og-bolig

Forebygging, eldre, bolig og helse

Teksten "Bolig og helse" ser på boligens betyding for helsesituasjonen til den enkelte. Teksten "Målrettet boligplanlegging og tilpasset boligmasse for en økende andel eldre i kommunen" handler om behov for helhetlig boligplanlegging, som skal gjøre kommunene bedre rustet til å møte de demografiske utfordringene. Kommunene må også legge tilrette for bedring av tilgjengelighet i eksisterende boliger.