Sjumilssteget

Sjumilsstegets mål er å få fylkesmannsembetene og kommunene til å bruke barnekonvensjonen aktivt i all saksbehandling som angår barn og unge. Det er utviklet verktøy som kan brukes for å implementere barnekonvensjonen i kommunal praksis.

sjumila