Gi innspill

Veiviseren.no er en digital veileder for kommunene på bolig- og tjenesteområdet. På denne siden har du, som kommuneansatt, muligheten til å gi innspill til Veiviseren.no sin tverrdirektoriale redaksjon. Vi setter stor pris på alle tilbakemeldinger som kan bidra til å gi forbedringer til Veiviseren.no

Veiviseren.no har ingen saksbehandlere tilknyttet redaksjonen. Vi besvarer derfor ingen personlige henvendelser. 

Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger og innspill på:

  • behov for endring i regelverk, retningslinjer eller lovverk
  • behov for mer statlig samordning
  • forslag til nye gode eksempler fra kommunene, maler, sjekklister og tips til andre
  • ting som mangler i Veiviseren.no
  • annet
(frivillig)

Har du 3 minutter?

Veiviseren.no skal være en nyttig og tidsbesparende ressurs for deg som jobber med bolig- og tjenesteområdet. Derfor er din stemme viktig for oss!

Vi ønsker å vite om det er temaer du er mer opptatt av enn andre, om det er noen temaer vi har for mye av eller om det er noe du savner.

Kan du tenke deg å svare på tre enkle spørsmål?

Vis informasjon