Strategi for boligmarkedet

Type publikasjon:
Strategi
Utgivelsesår:
2015

Kort sammendrag

Regjeringen ønsker å legge til rette for raskere, enklere og billigere boligbygging og har derfor utarbeidet en egen strategi for boligmarkedet. Målet er å bidra til en mer bærekraftig utvikling i boligpriser og gjeld. Regjeringen vil legge til rette for at så mange som mulig som ønsker det skal kunne eie sin egen bolig.

 

Sentrale føringer eller konklusjoner

  • Det har vært sterk vekst i boligprisene de siste 20 år, selv om det er regionale forskjeller. Husholdningenes gjeld har økt, noe som medfører risiko også for finansiell ustabilitet.
  • Tiltak for raskere, enklere og billigere boligbygging:
  • raskere planprosesser og styrking av lokaldemokratiet
  • forenkle byggtekniske krav
  • økt produktivitet
  • økt boligbygging i pressområder
  • Tiltak for tryggere boligkjøp og økt informasjon
  • Tiltak for boliglån fra statsbankene og statlige tilskudd til boligformål
  • Tiltak for bærekraftig utlånsvekst

Lenke til mer informasjon

Les mer om strategien for boligmarkedet på regjeringen.no

Link til elektronisk versjon

Les Strategi for boligmarkedet (2015)

Vedlegg

Strategi for boligmarkedet 2015