Mer kunnskap - bedre barnevern

Type publikasjon:
Kompetansestrategi
Utgivelsesår:
2017
Offisielt nummer:
Q-1243 B
Gjelder for årene:
2018-2024

Kort sammendrag

Mer kunnskap - bedre barnevern er en kompetansestrategi for det kommunale barnevernet 2018-2024. Strategien er en del av Barnevernsreformen som ble vedtatt av Stortinget i juni 2017. 

Sentrale føringer eller konklusjoner

Denne strategien skal gi et historisk kompetanseløft i det kommunale barnevernet. Målet med strategien er at barn i barnevernet skal få tidligere og bedre hjelp. Tiltakene i kompetansestrategien skal gi ansatte økt kompetanse i å utrede barns behov og gi riktig hjelp. Kommunene skal også få bedre muligheter til å bygge opp egne tilbud til barn og familier som sliter.

Et av tiltakene er et nytt opplæringsprogram om undersøkelser og tiltak i barnevernet for å bedre følge opp barn med traumer. Opplæringen er basert på ansattes erfaringer og tilrettelagt for praktisk bruk i arbeidshverdagen. Les mer hos Bufdir.no

Lenke til mer informasjon

Les hele strategien Mer kunnskap - bedre barnevern