Like muligheter i oppveksten (2020–2023)

Regjeringens samarbeidsstrategi for barn og ungdom i lavinntektsfamilier (2020–2023)
Type publikasjon:
Strategi
Utgivelsesår:
2020
Offisielt nummer:
Publikasjonskode: Q-1252 B
Gjelder for årene:
2020 - 2023

Kort sammendrag

Samarbeidsstrategien ble lansert i oktober 2020 og skal videreføre arbeidet som ble igangsatt med strategien «Barn som lever i fattigdom (2015-2017). Strategien legger vekt på økt deltakelse og styrket sosial mobilitet for barn og unge som lever i lavinntektsfamilier, for å forhindre at fattigdom og lavinntekt går i arv.

Det har vært en negativ utvikling i antall og andel barn som lever i lavinntektsfamilier. Statistikken viser at barn har gått fra å være en gruppe med lav risiko for lavinntekt til en gruppe med høy risiko for lavinntekt.

Samarbeidsstrategien inneholder 65 tiltak knyttet til innsatsområder som foreldrestøtte, bolig, utdanning, deltakelse og fritidsaktiviteter, helse, arbeidsliv og forskning. Strategien skal styrke en helhetlig innsats for å bedre situasjonen for barn og ungdom i lavinntektsfamilier.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet koordinerer og følger opp strategien i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Husbanken, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Kulturtanken.

Nettside Barnefattigdom kommunestatistikk

Link til elektronisk versjon

Elektronisk versjon av statlige føringer og retningslinjer for barnefattigdom