Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk

Type publikasjon:
Stortingsmelding
Utgivelsesår:
2012
Offisielt nummer:
Meld.St. 30 (2011-2012)

Kort sammendrag

Regjeringen vil med denne meldingen vise retning for politikken på rusfeltet. Meldingen omhandler både alkohol, narkotika, vanedannende legemidler og doping som samfunnsproblem. Regjeringen vektlegger en helhetlig rusmiddelpolitikk som omfatter alt fra forebygging og tidlig innsats, til tiltak overfor personer med alvorlig rusmiddelproblematikk.

Barn, unge, pårørende og mennesker med særlig omfattende hjelpebehov skal prioriteres.  En egen overdosestrategi skal utarbeides. Passiv drikking, det vil si problemer påført av andre enn den som drikker, skal få økt oppmerksomhet.

Mennesker med rusproblemer skal møtes med likeverd og respekt og tjenestene skal tilpasses den enkeltes behov, være tilgjengelige for alle og bidra til mestring og en verdig livssituasjon.


Sentrale føringer eller konklusjoner

Fem prioriterte innsatsområder:

  • forebygging og tidlig innsats
  • innsats for pårørende og mot passiv drikking
  • hjelp til tungt avhengige – redusere overdosedødsfall
  • samhandling – tjenester som jobber sammen
  • økt kompetanse og bedre kvalitet

 

Lenke til mer informasjon

Les saker om St. meld. 30 Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk

Link til elektronisk versjon

Les St. meld 30 Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk