Statistikk-og-status

Boligsosial monitor

Den boligsosiale monitoren gir en oversikt over den boligsosiale situasjonen i Norge og i alle norske kommuner. Monitoren skal gi informasjon om helheten i de boligsosiale utfordringene i en kommune, og danne grunnlag for analyser og tiltak.

Husbanken har samlet viktig informasjon om den boligsosiale situasjonen i enkeltkommuner. Samlet informasjon kan gjøre det enklere å få oversikt over status, slik at kommuner, staten og andre aktører kan ta bedre beslutninger. Boligsosial monitor er fortsatt under utvikling, og du kan gi tilbakemeldinger til Husbanken om du ønsker.

Du finner Boligsosial monitor på Husbankens nettsider