En graf som peker oppover

Statistikk og status

Her presenteres hovedindikatorene for Bolig for velferd som samlet gir et kortfattet og oversiktlig bilde av status pr 2014/2015 i det boligsosiale arbeidet. Teksten under «statistikk og datakilder for kommunene ved kartlegging» gir en oversikt over hvilken statistikk som finnes hos ulike datakilder som kan brukes i kartlegging- og planleggingsprosesser.