En graf som peker oppover

Statistikk og status

Her presenteres hovedindikatorene for Bolig for velferd som samlet gir et kortfattet og oversiktlig bilde av status pr 2014/2015 i det boligsosiale arbeidet. Teksten under «statistikk og datakilder for kommunene ved kartlegging» gir en oversikt over hvilken statistikk som finnes hos ulike datakilder som kan brukes i kartlegging- og planleggingsprosesser.

Har du 3 minutter?

Veiviseren.no skal være en nyttig og tidsbesparende ressurs for deg som jobber med bolig- og tjenesteområdet. Derfor er din stemme viktig for oss!

Vi ønsker å vite om det er temaer du er mer opptatt av enn andre, om det er noen temaer vi har for mye av eller om det er noe du savner.

Kan du tenke deg å svare på tre enkle spørsmål?

Vis informasjon