Startlån

Her får du som saksbehandler en grunnleggende innføring i formål og rammer for saksbehandling av startlån.I kurset får du en innføring i ulike problemstillinger knyttet til saksbehandling av startlån. Kurset viser hvordan søknader vurderes individuelt for hver enkelte sak. Hvordan kan husstander med langvarige boligfinansieringsproblemer få finansiert en egnet bolig på en forsvarlig måte, slik at de kan bo trygt og godt?