Sjef i eget liv

Sjef i eget liv, et e-læringskurs

Veien til egen bolig er lang. Mange sliter med å komme inn i boligmarkedet. "Sjef i eget liv" er en simulator som viser hvordan du kan styre økonomien på veien til egen bolig.

 

”Sjef i eget liv”  er en digital simulator som viser sammenhengen mellom inntekt, forbruk og sparing, og viser konsekvensene av ulike økonomiske valg. Simulatoren er et digitalt budsjett. Ulike faktorer som husleie, forbruk, studielån og liknende, synliggjør hvor mye som blir til overs til sparing og hvor mange år det er fram til du kan kjøpe egen bolig. Simulatoren kan brukes av mange, men målgruppen er ungdom i ulike faser i og utenfor utdanning, skole og arbeid.

«Sjef i eget liv» kan brukes i undervisningssammenheng, sammen med rådgivning og veiledning eller som selvstendig verktøy. Den viser på en enkel måte hvordan budsjettering, forbruk og sparing henger sammen med fremtidig mulighet til egen bolig.