Nøkler til egen bolig - undervisning

Nøkler til egen bolig er et kurs som Husbanken og IMDi har laget i samarbeid med flere kommuner, Leieboerforeningen, Boligbygg, Boligskolen SAFIR og Mediafarm. Denne versjonen er tenkt for klasseromsundervisning og voksenopplæring.

 

Denne varianten av kurset har fri navigasjon. Det betyr at den som holder kurset kan plukke ut deler av kurset og vise det for deltagerne på kurset som innledning til samtale eller gruppeoppgaver. Denne kursvarianten har ikke quiz til slutt, og ingen attest.

Et tips er å bruke denne kursvarianten til selve undervisningen, men deretter la deltagerne helt på slutten av undervisningsdagene om bolig ta det individuelle kurset som en avslutning. Da kan de få med seg en attest som de kan bruke overfor utleiere og sette opp på Bolig-CVen sin. Hvis de velger eie-modulen, kan de få en attest som de kan bruke overfor kommunen hvis de skal søke startlån. Det individuelle kurset tar 40 til 60 minutter å gjennomføre.