Nøkler til egen bolig - individuelt kurs

Nøkler til egen bolig – individuelt kurs med attest. Nøkler til egen bolig er et kurs for deg som vil lære mer om å finne egen bolig, hvordan leie eller kjøpe en bolig, og om bomiljø og vedlikehold av boligen. Hvis du består quizen på slutten av kurset, kan du få en attest du kan bruke overfor utleiere eller kommunen.

 

Det er ikke alltid lett å finne en bolig. Det er mange ulike boligtyper, og det er mange ting du må ta stilling til. Hva innebærer det egentlig å leie eller eie en bolig?

I dette kurset vil du lære om hvordan du kan finne en bolig som passer din økonomi og dine behov, og hvordan du skal ta vare på den. Kurset er inndelt i finne bolig, leie, eie og å bo. Du kan velge enten leie eller eie, avhengig av hva som er aktuelt for deg.

Hvis du velger leiemodulen kan du få en attest som du kan bruke overfor utleiere og sette opp på BoligCV`en din. Hvis du velger eie-modulen, vil du få en attest som du kan bruke overfor kommunen hvis du skal søke startlån. Kurset tar 40 til 60 minutter å gjennomføre.