Koordinator og IP


Dette kurset er for deg som skal jobbe som koordinator med eller uten individuell plan.

Kurset fokuserer på å gi grunnleggende kunnskap og kompetanse som gjelder uavhengig av hvilke brukergrupper du arbeider med eller hvor du er ansatt. Kurset gir innføring i

  • rollen som koordinator
  • arbeidet med individuell plan
  • praktisk bruk av veiledere
  • utøvelsen av ulike roller i et tverrfaglig team

Tjenestemottakere og pårørende kan også ha nytte av kurset for å få bedre innsikt i hva samarbeidet om koordinering og individuelt planarbeidet handler om.

Koordinerende enhet bør inkludere personell fra andre sektorer som eksempelvis NAV, barnevern, barnehage og skole i opplæringen om individuell plan og koordinator. Enheter i helseforetak og i kommuner kan gjerne samarbeide om felles opplæring. Å bygge felles forståelse og kunnskap om samarbeid på tvers av fag, nivåer og sektorer rundt enkeltpersoner er sentralt.

  • Kurset består av flere moduler. Kursmodulene kan gjennomføres sammenhengende eller hver for seg
  • Kurset kan gjennomføres individuelt eller i gruppe. Vi anbefaler å gjennomføre kurset i en mindre gruppe. Det gir mulighet til felles refleksjon rundt de ulike temaene. Det gir ofte bedre læringsutbytte
  • Det anbefales at du tar kurset kronologisk ved første kursgjennomgang
  • Etter at kurset er gjennomført kan du bruke de ulike modulene som oppslagsverk eller repetisjon i ditt daglige arbeid. Du vil da enkelt kunne navigere i kurset via en detaljert innholdsfortegnelse
  • Du vil bruke ca. 120 minutter på dette kurset. Husk at du kan ta pauser underveis, og fortsette der du slapp