Innsyn

Innsyn, et e-læringskurs

Magasinet gir deg innsikt i offentleglova, hvordan praktiserer meroffentlighet og håndterer innsynskrav. Du får oversikt over de viktigste unntakene fra åpenhet og begrunnelsen for disse.

 
Faglig innhold

"Innsyn" gir deg kunnskap om:
- lovens hovedregel om åpenhet, hvorfor åpenhet er viktig og hvorfor det kan være vanskelig
- forvaltningen har en digital arbeidsform og åpenhet gjelder uansett hvordan informasjonen er lagret
- journalføring og informative overskrifter er forutsetning for åpenhet
- de mest aktuelle unntakene fra hovedregelen om åpenhet, og hva som er vilkår for å bruke dem. Det er et særlig fokus på unntakene om interne dokumenter
- hva meroffentlighet er, og hvordan kravet om meroffentlighet støtter opp om hovedregelen om åpenhet
- hvordan innsynskrav skal behandles og de viktigste trinnene i vurderingen av dem
- hva du må gjøre om det kommer klager på at innsynskrav er avslått