Housing First moduler

Dette er en serie digitale møter og presentasjoner rundt Housing First som metode og verktøy

Husbanken, NAPHA og Bergen kommune har gjennomført et intro-webinar, seks digitale kurs og en veiledning med Sam Tsemberis på Teams. Vi deler kursene og veiledningen her i Veiviseren.no slik at flere kan ha nytte av dem. 

Kursene er delt opp i temaer, og kommer i følgende rekkefølge:

  1. Intro: Hva er Housing First, hvem er det nyttig for og hvorfor?
  2. Beskrivelse av Housing First
  3. Komme i gang - innføring og bruk av Housing First
  4. Trygghet, HMS og boligfremskaffelse
  5. Housing First og FACT
  6. Erfaringer med Housing First i en mellomstor kommune
  7. Aktiviteter
  8. Veiledning med Sam Tsemberis