Får Walter lov

Får Walter lov, et e-læringskurs

«Får Walter lov?» er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Deltakeren lærer hovedprinsippene i forvaltningsloven for å sikre forsvarlig saksbehandling og borgernes rettsikkerhet.

 

Hver morgen i 16 arbeidsdager får du lenke til en ny kort modul på e-post. Hver modul rettes mot et spesifikt tema som berører forvaltningsloven i praksis og tar maks fem minutter å gjennomføre. På slutten av hver modul presenteres en nøtt som du får dagen på deg til å løse, helst sammen med kolleger. Løsningen får du dagen etter.

Dette kurset må du logge inn hos Difi for å delta på, fordi e-postene til kurset ligger i Difi sitt system.