Bostøtte  

Bostøtte, et e-læringskurs

E-læring bostøtte er en opplæringsmodul  for nye bostøttesaksbehandlere ute i kommunene. Formålet med kurset er å gi en rask innføring i det sentrale regelverket før saksbehandleren får tilgang til saksbehandlingssystemet. 


E-læring bostøtte er et grunnkurs som gir en innføring i det viktigste rundt regelverket for bostøtte. Modulen er også nyttig for de som skal jobbe med veiledning/informasjon til søkere, for eksempel ansatte i førstelinjen.I kurset møter vi ulike husstander og en kommunal saksbehandler som veileder og forklarer regelverket.
Til slutt i kurset vil du få noen oppgaver du må bestå, for å få tilgang til bostøttesystemet.