Folkehelse og sosial bærekraft

En sammenligning og diskusjon av begrepsinnhold, målsettinger og praktiske tilnærminger.

Forfattar:
Hege Hofstad og Heidi Bergsli
Utgivingsår:
2017
Oppdragsgivar:
Helsedirektoratet
Oppdragsutførar:
By- og regionforskingsinstituttet (NIBR)

Kort om publikasjonen

Rapporten gjennomgår sentrale forståelser og definisjoner av sosial bærekraft, sammenheng mellom sosial bærekraft og folkehelse som begreper og politiske målsettinger, samt hvordan sosial bærekraft og folkehelse kan bidra til å understøtte og forsterke hverandre i arbeidet for en mer helsefremmende og utjevnende samfunnsutvikling.

Oversikt over hovudfunn

  • Litteraturstudien finner tydelige, felles mål og forståelser mellom folkehelseperspektiver og sosial bærekraftperspektiver. Forståelsesrammene og de empiriske funnene som forskningen har generert kan bidra til å styrke det idemessige grunnlaget og forståelsesrammene for folkehelsearbeidet.
  • Sosial bærekraftbegrepet favner individuelle og sosiale behov, mekanismer og relasjoner som betinger relasjonen mellom individ og samfunn. Når de er anvendes i perspektiver på samfunnsutviklingen, har vi større forutsetninger for å forstå komplekse relasjoner og hvilke metoder og tiltak som må fremmes for å skape gode samfunn.
  • Det er grunnlag for å si at en kobling mellom de to områdene vil kunne gi synergier. Men ikke gjennom å erstatte folkehelsebegrepet med sosial bærekraftbegrepet. Potensialet ligger snarere i en gjensidig inspirasjon og læring av begreps- og policyutvikling mellom de to feltene.

Lenke til meir informasjon

Les heile rapporten.