Bovaner blant etniske minoriteter

Forfattar:
L. Schmidt, J. Guttu og N. Gotaas.
Utgivingsår:
2005
Oppdragsutførar:
NIBR

Kort om publikasjonen

Temaet for rapporten er kulturell kompleksitet i bustadbruk. Korleis innrettar etniske minoritetshusstandar seg i norske husbankbustader?

Prosjektet er ein pilotstudie. Rapporten er basert på intervju med tre innvandrarfamiliar i Oslo (ein tyrkisk og to pakistanske).

Oversikt over hovudfunn

  • Familiane er trongbudde – etter norsk standard. Men dei er stort sett fornøgde med bustaden.
  • Det at ein bur trongt, kan føre til at ungdom bruker meir tid utanfor bustaden.
  • Stua er det mest offentlege rommet.
  • Kjøkkenet er privat.
  • Pilotstudien reiser ei rekke spørsmål til bustadplanlegging, som bør undersøkast nærmare.

Lenke til meir informasjon

Last ned rapporten Bovaner blant etniske minoriteter