Boligsosiale midler

Rapportering av tilskudd til styrking og utvikling av tjenester i bolig for bostedsløse.

Forfattar:
Ann-Hege Strand
Publisert av:
FAFO
Utgivingsår:
2012
Oppdragsutførar:
FAFO

Kort om publikasjonen

Dette tabellnotatet er ein del av rapportering på tilskotsmiddel frå Nav. Notatet presenterer og samanfattar dei mest sentrale tala frå tiltaka sin bruk av middel i 2011. Det er berre eit deskriptivt notat.

Lenke til meir informasjon

Les notatet Boligsosiale midler