Fra vandelsattest til rulleblad: en studie av endringer i bomiljø i kommunale leiegårder på Torshov.

Forfattar:
Ottesen, Silje Grevle
Publisert av:
Masteroppgave i samfunnsgeografi. Instituttet for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitet i Oslo
Utgivingsår:
2007

Kort om publikasjonen

Oppgåva si hovudproblemstilling er:

  1. Korleis opplever bebuarane at bumiljøet i dei kommunale leigegardane på Torshov har endra seg i løpet av dei siste 10–15 åra?
  2. Kan bebuarane si oppleving av endringar i bumiljøet relaterast til ei residualisering?

Lenke til meir informasjon

Les heile mastergradsoppgåva «Fra vandelsattest til rulleblad».