Dette huset er ikke som alle andre hus

En sosiologisk fortolkning av samhandling i et hybelhus for bostedsløse rusmiddelbrukere. 

Forfattar:
M. Flåto
Publisert av:
Masteroppgave, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo
Utgivingsår:
2008

Kort om publikasjonen

Temaet for oppgåva er kvardagsleg samhandling mellom menneske som bur i eit hybelhus for bustadlause rusmiddelbrukarar. Formålet er å gi eit bilde av dei buande sin kvardag, og i tillegg å gi ei sosiologisk fortolking av kva som står fram som viktig kunnskap i denne samhandlinga.

Oppgåva er basert på feltarbeid i eit hybelhus.

Lenke til meir informasjon

Last ned masteroppgaven Dette huset er ikke som alle andre hus