Connection between refugee housing policy and belonging in Norway

Masteroppgave i Spesialpedagogikk, Universitetet i Stavanger

Forfattar:
J. Backas
Utgivingsår:
2015

Kort om publikasjonen

Oppgåva evaluerer implementeringa av bustadpolitikken overfor flyktningar og myndigheitene si legitimering av grunngiving for denne politikken. Oppgåva er basert på kvalitative intervju med tolv flyktningar i Hordaland og Rogaland.

Oppgåva argumenterer for 1) at måten busettingspolitikken er implementert på, kan påverke flyktningane si kjensle av å høyre til i samfunnet og 2) at myndigheitene manglar bevis for sitt argument om at spreidd busetting av flyktningar gir funksjonelle nabolag ved å skape kontakt mellom majoritetsbefolkninga og flyktningane.

Lenke til meir informasjon

Last ned masteroppgåva Connection between refugee housing policy and belonging in Norway

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon