Connection between refugee housing policy and belonging in Norway

Masteroppgave i Spesialpedagogikk, Universitetet i Stavanger

Forfattar:
J. Backas
Utgivingsår:
2015

Kort om publikasjonen

Oppgåva evaluerer implementeringa av bustadpolitikken overfor flyktningar og myndigheitene si legitimering av grunngiving for denne politikken. Oppgåva er basert på kvalitative intervju med tolv flyktningar i Hordaland og Rogaland.

Oppgåva argumenterer for 1) at måten busettingspolitikken er implementert på, kan påverke flyktningane si kjensle av å høyre til i samfunnet og 2) at myndigheitene manglar bevis for sitt argument om at spreidd busetting av flyktningar gir funksjonelle nabolag ved å skape kontakt mellom majoritetsbefolkninga og flyktningane.

Lenke til meir informasjon

Last ned masteroppgåva Connection between refugee housing policy and belonging in Norway

Jubileum balonger

Veiviseren - 1 år!

Hva har vi gjort på ett år?
Vi har fått inn 30 nye temaer, beskrevet 15 nye forskningsrapporter og fått inn 18 nye eksempler fra kommuner.

Hva gjør vi fremover?
Vi jobber med 2 nye e-læringskurs, flere filmer og nye temaer. Mye spennende som skjer!

Vil du være med å påvirke innholdet?
Bruk innspillsidene og brukerundersøkelsen som ligger ute her