The Effectiveness of Homeless Policies

Variations among the Scandinavian Countries

Variations among the Scandinavian Countries

Forfattar:
L. Benjaminsen og E. Dyb
Publisert av:
Artikkel i European Journal of Homelessness, Vol 2. Desember 2008, s. 45-67
Utgivingsår:
2008

Kort om publikasjonen

Artikkelen diskuterer likskapar og forskjellar i bustadløysepolitikk mellom Danmark, Sverige og Noreg. Artikkelen identifiserer variasjonar på nasjonalt nivå og mellom større og mindre byar.

Dei tre landa har svært like nasjonale surveyundersøkingar om bustadløyse, noko som gjer det mogleg med samanlikning.

Oversikt over hovudfunn

  • Det er variasjonar ikkje berre innan, men også imellom dei tre landa når det gjeld delen av bustadlause, politikk og intervensjonsstrategiar.
  • Bustadløysepolitikk blir utvikla i skjeringspunktet mellom bustad- og sosialpolitikk.
  • Dei tre landa har liknande velferdspolitikk, men forskjellig bustadpolitikk.
  • Forskjellane i bustadløysepolitikken spring ut av forskjellar i bustadpolitikk mellom dei ulike landa.

Lenke til meir informasjon

Les artikkelen The effectiveness of Homeless Policies