The Duration of Housing Allowance Claims and Labour Market Disincentives: The Norwegian Case.

Forfattar:
V. Nordvik og P. Åhrén
Publisert av:
Artikkel i European Journal of Housing Policy Vol. 5, No. 2, 131–146, August 2005
Utgivingsår:
2005

Kort om publikasjonen

Bustøtte i Noreg er meint å oppmuntre husstandar med låg inntekt til å auke eller halde ved lag sitt bustadkonsum. Denne artikkelen beskriv først det norske bustøttesystemet, deretter følger ein empirisk basert diskusjon av om bustøtte dempar husstandane sin innsats for å betre sin økonomiske situasjon, og dermed er med på å skape ein avhengnadskultur.

Den empiriske delen av artikkelen er basert på Husbanken sitt bustøtteregister mellom 1994 og 2003.

Oversikt over hovudfunn

  • Ein betydeleg avhengnadskultur er ikkje til stades i det norske bustøttesystemet.
  • Å få bustøtte ser ikkje ut til å skape ein avhengnadskultur hos einslege forsørgarar og familiar med barn. Rundt 30 prosent av mottakarane frå desse gruppene går ut av systemet kvart år.
  • Fråfall er i liten grad knytt til marginale aukingar i inntekt, men er heller ein følge av ein betydelig inntektsauke.

Lenke til meir informasjon

Les rapporten The Duration of Housing Allowance Claims and Labour Market Disincentives: The Norwegian Case