Kvarterløft - 10 Years of Urban Regeneration

Forfattar:
Ellen Højgaard Jensen og Asger Munk
Publisert av:
The Ministry of Refugees, Immigration and Integration Affairs, Denmark
Utgivingsår:
2007

Kort om publikasjonen

I områder som er isolert og mangler kontakt med resten av samfunnet, hvor det er ubalanse mellom sosial og etnisk sammensetning bidrar til ghettofisering. Kvartløft-prosjektene i København har klart å snu utviklingen i flere områder og gjort disse attraktive. Kvarterløft-prinsippene har dannet grunnlag for all arealfornyelse i byfornyelseslovgivningen, hvor offentlig deltagelse er et kjerneelement. På samme måte har kvarterløft-prinsippene blitt overført til nye tiltak.

Kvarterløft-initiativet startet i 1997 og var et omfattende forsøk på helhetlig løft i områder basert på offentlig deltagelse og offentlig-privat partnerskap. Innbyggerantallet i områdesatsingen var cirka 110 000 fordelt på 12 områder. Boken med ulike artikler belyser ulike sider av satsingen, både av resultater og metoder som ble utviklet.

Oversikt over hovudfunn

  • Økonomiske ressurser alene er ikke nok for å bekjempe ghettofisering og parallelle samfunn.
  • Gode strategier basert på sunn kunnskap om hva som er effektivt er nyttig. 
  • Kunnskap og formidling av kunnskap er viktig.  
  • Én europeisk modell for områderettet innsats vil ikke være på plass i nærmeste framtid, og det er derfor viktig å fortsette å dele erfaringer og videreutvikle metoder. 
  • Basert på erfaringene i Kvarterløft er nå offentlig deltagelse med lokal forankring gjennom lokale medvirkningsprosesser promotert i flere land.  

Vedlegg

10_years_of_urban_regeneration Kvarterløft DK