Imprisonment: A Major Gateway to Homelessness

Forfattar:
E. Dyb
Publisert av:
Artikkel i Housing Studies, 24:6, 2009, s. 809-824
Utgivingsår:
2009

Kort om publikasjonen

Forsking på busituasjon, bustadløyse og livssituasjonen til innsette representerer ofte ulike forskingstradisjonar med få kontaktpunkt. Målsettinga med artikkelen er å etablere eit empirisk samband mellom bustadløyse, fengselsopphald og sosial ekskludering. Artikkelen presenterer og diskuterer resultata av ei surveyundersøking av innsette i eit representativt utval av fengsel i Noreg.

Oversikt over hovudfunn

  • Fengselsopphald skaper bustadløyse.
  • Ein tredjedel av dei innsette var bustadlause før fengselsopphaldet, mens to tredjedelar er bustadlause når dei blir lauslatne.
  • Fengselsopphald er som med bustadløyse ei ekstrem form for sosial marginalisering.

Lenke til meir informasjon

Les heile artikkelen om bustadløyse etter fengselsopphald.