A question of social sustainability

Urban interventions in critical neighbourhoods in Portugal and Norway

Forfattar:
S. Søholt, M. E. Ruud og E. Braathen
Publisert av:
Artikkel i Urban Research & Pratice, vol. 5, nr. 2, s. 256-272
Utgivingsår:
2012

Kort om publikasjonen

Områdesatsingar i utsette område står høgt på agendaen i europeiske land. Artikkelen undersøker kva for delar av områdesatsingar som involverer og tar høgde for den lokale befolkninga slik at dei blir motiverte for å fortsette med å ta vare på og utvikle området etter at satsinga er over. Lokal sosial berekraft blir vektlagt.

Analysen bygger på ei samanlikning av områdesatsingar i Lisboa og Oslo.

Oversikt over hovudfunn

I tillegg til relevante mål og progresjon var lokal støtte avhengig av korleis måla, organiseringa og deltakinga var utarbeidd og implementert.

Der folk var inviterte til å bidra i prosessen med sin lokale kunnskap om problem, mål og implementering, blei det utvikla tillit til prosessen og til andre interessentar.

Lenke til meir informasjon

Les heile rapporten «A question of social sustainability».