Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret

Forvalter av ordningen:
Arbeids- og velferdsdirektoratet og Statsforvalterne
Ansvarlig enhet:
Virkemidler

Formål

Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret skal stimulere til utvikling av sosiale tjenester og tiltak i kommunene etter sosialtjenesteloven.

Overordnede mål er:

  • Et helhetlig og samordnet tjenestetilbud tilpasset brukernes behov
  • Økt kvalitet på tjenestene

Målgruppe

Målgruppen for ordningen vil være sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester og andre som er nær ved å komme i en slik situasjon

Hvem kan søke?

  • NAV-kontor

Søknadsfrist

1. februar 2023

Lenke til mer informasjon

Kunngjøring 2023: Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret