Bostøtte

Forvalter av ordningen:
Husbanken

Formål

Bostøtten skal bidra til at husstander med lave inntekter og høye boutgifter kan ha en trygg og god bolig. Bostøtten skal bidra til at disse husstandene kan bli boende i boligen, eller at de kan skaffe seg en bedre bolig.

Ordningen er behovsprøvd. Det stilles krav til husstanden og boligen. Bostøtte beregnes på bakgrunn av boutgifter, inntekter og antall personer i husstanden.

Målgruppe

  • Vanskeligstilte på boligmarkedet
  • Husholdninger med lave inntekter og høye boutgifter

Hvem kan søke?

  • Privatpersoner

Søknadsfrist

Den 25. i hver måned.

Hva kan dekkes av ordningen?

Boutgifter for en selvstendig bolig.

I enkelte tilfeller gir det bostøtte til personer i bokollektiv.

Kombinasjon med andre finansielle ordninger

Lenke til mer informasjon

Les mer om bostøtte.