Skreddersydd botilbud i Meløy kommune

Movoldveien
Ansvarlig aktør:
Meløy kommune
Kommunestørrelse:
Mellomstor
Fylke:
Nordland
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

I Mosvoldveien bofellesskap med åtte boenheter får beboerne et skreddersydd botilbud med vekt på sosialt fellesskap og hverdagsmestring. Tilbudet retter seg mot personer med utviklingshemming som trenger heldøgns omsorgstjenester, men som likevel kan klare mye selv. Prosjektet består av åtte nybygde boliger der den ene leiligheten skal kunne bebos av to personer (et par). 

Resultat

 • gode og godt integrerte omsorgsboliger
 • godt tilpassede boliger for personer med utviklingshemming
 • fornøyde beboere og ansatte

Bakgrunn

Kommunen har ikke tidligere hatt et fullgodt tilbud til denne målgruppen. De har blitt plassert sammen med personer med mye større hjelpebehov, og har dermed ikke fått den oppfølgingen de trenger. Personalet har måttet prioritere de som trenger mest hjelp. Resultatet var at brukerne med mindre hjelpebehov ikke fikk utvikle sitt potensiale til å mestre dagliglivet. Kommunen ønsket dermed å skreddersy en god løsning for de som trenger mindre hjelp, men som likevel har behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester.

Målsettinger

 • å lage gode og tilpassede boliger for personer med utviklingshemming
 • å skaffe flest mulig boliger
 • å ha effektiv drift

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Til grunn for prosjektet lå det et politisk vedtak om å avdekke behov for boliger for denne målgruppen.  Det har også blitt satt av midler i den fireårige økonomiplanen til inntil 20 omsorgsboliger. Kommunen satte ned ei prosjektgruppe med mandat bestående av fagleder for plan og arealforvaltning, leder for Eldrerådet, leder for Funksjonshemmedes råd, representant for tillitsvalgte, hovedverneombud, leder for tildelingskontoret, rådgiver i helse- og omsorg, leder for Meløy Eiendom KF, kommunalsjef for Helse- og omsorg og en samfunnsplanlegger.

Vedtak om bygging ble fattet den 18.05.2017. Norconsult var arkitekt, mens Meløy kommune var byggherre. Boligene sto ferdige i 2018. Brukerne har medvirket til prosjektet gjennom Funksjonshemmedes råd og Eldrerådet. Boenhetene er gruppert på 3+3+2 som gir mulighet til at beboere kan bo i ulike områder i bygget etter behov og ønsker.

Prosessen kan i korte trekk beskrives slik:

 • avdekke behov for boliger til målgruppen
 • finne ledige og passende tomtearealer
 • involvere interessenter
 • lage skisseprosjekt
 • sende forespørsel om investeringstilskudd fra Husbanken
 • prosjektere i detalj
 • sette opp kostnadskalkyler
 • få politisk vedtak på gjennomføring i henhold til kostnader
 • sende søknad til Husbanken
 • legge ut anbud og kontrahering
 • starte bygging


FORNØYD: Her er en beboer i samtale med John-Sverre Løvaas fra Husbanken.

Ifølge beboerne har de store og fine leiligheter med god utsikt. En beboer fremhever den fine verandaen, og solskjermingen som gjør at de kan se på tv selv om solen er oppe. De er fornøyd med at det er kort vei å gå til jobben og kafeen i sentrum. En annen beboer er veldig fornøyd med kjøkkenet sitt og den integrerte oppvaskmaskinen. De opplever det som trygt og godt at personalet kan komme fort til unnsetning hvis de trenger det.

En beboer savner å kunne ha dyr, mens en annen plages litt av en overfølsom sensor som gjør at lyset på badet kommer på midt på natten bare hun snur seg i sengen. Beboerne savner også en sofakrok med tv i fellesarealet, slik at de kan samles der i helgene. Men ellers stortrives de. 

Godkjent av Husbanken

Mosvoldveien bofellesskap er et godt planlagt bofellesskap for personer med utviklingshemming. Her har kommunen tatt med både Funksjonshemmedes råd, Eldrerådet og foresatte/foreldre i planleggingsfasen. På denne måten har de sikret mange gode innspill. Leilighetene fremstår med gode planløsninger hvor beboerne har åpne stue/kjøkkenløsninger, i tillegg til bad, entré, soverom og egne boder.

Størrelsen på leilighetene ligger på ca. 55 kvadratmeter, i tillegg til terrasser på ca ni kvadrat.

 


VERANDA: Leilighetene har egne terrasser med flott utsikt over Ørnes.

En av leilighetene er på 76 kvadratmeter, og er tilpasset et par om dette skulle bli aktuelt i framtiden. Bogruppen er delt opp i 3+3+2 leiligheter. De er altså samlokaliserte, samtidig som beboerne kan få litt rom mellom seg når de trenger det.

Det har blitt gode løsninger i leilighetene. Her er moderne kjøkken med integrerte hvitevarer. Det er høyt under taket, veggene er panellagte slik at beboerne fritt kan henge opp bilder og pyntegjenstander på veggene. Leilighetene har justerbar belysning og elektrisk solskjerming i alle vindu. Det er også installert snoralarm på soverommene og badene i alle leilighetene. En leilighet har hev og senk-mulighet i kjøkken og bad, i tilfelle det flytter inn en beboer med behov for dette.


FELLESAREAL: Her er det rom for sosialt fellesskap og materialer med hjemlig preg. 

Kommunen har også etablert et fellesareal i bygget slik at beboerne får en arena for matlaging og andre sosiale aktiviteter. Personalarealene har blitt plassert i nærheten. Her er personalet lett tilgjengelig for beboerne. Personaldelen er i tillegg noe skjermet fra beboernes private enheter, slik at beboerne får litt privatliv når de er hjemme hos seg selv. Velferdsteknologi i alle leiligheter gjør at personalet enkelt kan tilkalles ved behov. 

Bygget og utearealene er utformet på en arkitektonisk god måte. Leilighetene er nye og moderne boliger som ligger plassert i et ordinært bomiljø. Det er under en kilometer til sentrum av Ørnes, slik at beboerne enkelt kan benytte seg av fasilitetene i sentrum.

Relevant lovverk

Brukte husbanken.no og veiviseren.no for å finne aktuelt regelverk for investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger. Sjekket med Arbeidstilsynet for å få informasjon om deres regelverk.

Sikre brukermedvirkning

Funksjonshemmedes råd og Eldrerådet satt i prosjektgruppa.
Verneombud og representant for tillitsvalgte satt i arbeidsgruppa.
Foresatte fikk anledning til å gi innspill til innredning av boligene.

Finansiering

Totalkostnader på 39,7 millioner kroner.
Investeringstilskudd på 11,2 millioner kroner fra Husbanken.
Resterende kostnader finansiert med lån fra Kommunalbanken.

Suksessfaktorer

 • Involvering og brukermedvirkning har vært svært viktig.
 • Kommunen har hatt god dialog med arkitekten.
 • Boligene er godt tilpasset omkringliggende bomiljø.
 • Energivennlige løsninger med vannbåren varme og luft til vann varmepumpe.
 • Byggingen var kostnadseffektiv med en kvadratmeterpris på ca. 38.000 kroner.


MODERNE: Leilighetene har et arkitektonisk moderne uttrykk.

Utfordringer underveis

 • Det ble behov for mer utfylling av masser enn først antatt, men kommunen klarte likevel å holde seg innenfor kostnadsrammen.
 • Det har vært noen tekniske utfordringer i oppstartfasen som angår ventilasjon og et toveis dørsystem.

Tips til andre

 • Sørg for en god planleggingsprosess med god involvering av interessenter.
 • Ikke gjør det tekniske utstyret (lysbrytere, velferdsteknologi) så avansert at beboerne ikke forstår hvordan de skal bruke det.
 • Speilvend leilighetene slik at soverom i en leilighet ikke står inn mot stuen i naboleiligheten. Da kan det bli noe utfordring med støy på kveld og natt.
 • Velg en arktitekt som setter beboernes behov i sentrum.
 • Vurder hvilke fellesfunksjoner man ønsker å ha i fellesareal, for eksempel sofakrok med tv.

Videreføring av arbeidet

 Gildeskål kommune har vært på befaring og skal i gang med å bygge leiligheter til samme målgruppe.