På lag med kommunen - en veileder for private utleiere

Bilde av innholdet i brosjyren
Ansvarlig aktør:
Oslo kommune
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Oslo
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Velferdsetaten i Oslo kommune har i samarbeid med bydel Alna utarbeidet en veileder i pdf-format som veileder småskalutleiere i avgrensede områder som vil samarbeide med den lokale bydel/kommune. Veilederen gir en innføring i lover og regler, samt tips om hvordan være en god utleier. I veilederen inviteres de private utleiere til et samarbeide med kommunen, som en trygg og forutsigbar samarbeidspartner. Veilederen kan redigeres til lokale forhold.

Resultat

 • Veileder utarbeidet i dialog med småskala utleiere for å møte deres ønsker og behov.
 • Etablert kontaktperson i bydel som fungerer som kommunens ansikt utad mot utleiere.
 • Etablert samarbeid med utleiere i området og bistått de og leietager ved kontraktsinngåelse.

Bakgrunn

Veilederen er sett på som et tiltak mot useriøs utleie i ett område der nesten 80 % av leilighetene leies ut av personer som eier en eller to leiligheter. Oslo kommune har et håp om at seriøse, langsiktige kontrakter kan minske den store gjennomstrømningen i området som gir uheldige nærmiljøkonsekvenser.

Målsettinger

 • Få bydel til etablere en kontaktpersonordning for utleiere.
 • Få inngått avtaler med utleiere i området.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Trinn 1: Kartla nærmiljøet og utfordringene der.

Trinn 2: Kontaktet en rekke utleiere i området og spurte hva som ville gjøre at de ville leie ut til leietagere med sosial garanti og hva de trengte hjelp til som utleiere.

Trinn 3: Etablerte kontaktperson i bydel som er kommunens ansikt utad mot utleiere.

Relevant lovverk

Husleieloven.

Sikre brukermedvirkning

Vi hadde flere intervjuer med utleiere som har leilighet til utleie i Lindeberglia.

Finansiering

Prosjektet var finansiert av Husbankens områdemidler. Bruken av veilederen mot private småskaleutleiere forplikter ikke kommunen økonomisk ut over å tilby sosialgaranti. I noen tilfeller stiller kommunen garanti for depositum.

Suksessfaktorer

 • Tilpasse seg behovene og være tilgjengelig for utleiere.
 • Ha tålmodighet da man ikke kan bestemme når nye leiligheter blir ledig.
 • Bedre dialogen mellom private utleier og kommunen.

Utfordringer underveis

 • Det er langsiktig arbeide å få etablert kontakt og inngå avtaler. Det foregår på utleiers premisser og det er mange med dårlige erfaringer av å samarbeide med kommunen. Tillit må bygges og følges opp.
 • Leietakere må ikke glemme at de har et ansvar.

Tips til andre

 • Gjør lokale tilpasninger. Veilederen er utarbeidet for lokale forhold i bydel Alna i Oslo kommune.

Vedlegg

På lag med kommunen - veileder til private utleiere 

Veilederen er laget til private småskalautleiere. Veilederen kan endres og tilpasses andre kommuners behov da den er redigerbar med full adobe-pakke.

Videreføring av arbeidet

Velferdsetaten ønsker å se om man kan bruke erfaringene fra Alna og den utarbeidede veilederen også i andre bydeler i Oslo.