OBOS Bostart på Ulven

logo obos
Ansvarlig aktør:
OBOS
Kommunestørrelse:
Stor
Sted:
Oslo
Fylke:
Oslo
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

OBOS har lansert en ny innovativ prismodell som vil gjøre det enklere å komme inn på boligmarkedet for unge uten starthjelp hjemmefra. OBOS BOSTART innebærer en vesentlig lavere pris i forhold til ordinær pris på leiligheter.

Resultat

Kjøper kjøper boligen til en lavere pris mot at OBOS får retten til å kjøpe boligen tilbake når eier ønsker å selge. OBOS betaler en pris som er lik kjøpssummen, justert for endring i boligprisindeksen til Eiendom Norge. 

Ordningen gjelder i første omgang OBOS første boligprosjekt på Ulven i Oslo, men vil basert på erfaringene kunne tas videre til nye prosjekter dersom det blir en suksess. For å hindre at noen får en tilfeldig gevinst og motvirke spekulasjon, vil OBOS tinglyse en tilbakekjøpsrett på leiligheten.

Målsettinger

  • Gjøre det enklere å komme inn på boligmarkedet, spesielt for unge i etableringsfasen. 
  • Bidra til at det voksende klasseskillet i boligmarkedet blir mindre. 

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Kjøpere av leilighetene på Ulven kan velge mellom to prisalternativer. En ordinær pris eller en spesielt gunstig pris, OBOS Bostart. Prisene i OBOS Bostart ligger 10-15 prosent under ordinær pris. Dette er blitt mulig takket være gunstig tomtepris, innovativ og grundig planlegging og tett samarbeid mellom de ulike aktørene – som arkitekt, entreprenør og rådgivere.

Boligen kjøpes til en lavere pris mot at OBOS får retten til å kjøpe den tilbake når kjøper ønsker å selge. OBOS betaler en pris som er lik den kjøper har kjøpt boligen for, justert for endring i boligprisindeksen til Eiendom Norge.

Ordningen gjelder i første omgang de første 141 boligene på Ulven, men dersom ordningen blir en suksess vil den kunne tas i bruk også på andre nye prosjekter. For å hindre at noen får en tilfeldig gevinst og for å motvirke spekulasjon, vil OBOS tinglyse en tilbakekjøpsrett på leiligheten. 

 
Tilbakekjøpsrett

Tilbakekjøpsretten medfører at dersom leilighetseier på et tidspunkt ønsker å selge leiligheten, har OBOS rett til å kunne kjøpe den tilbake til opprinnelig salgspris tillagt prosentvis verdistigning tilsvarende prisøkning på leiligheter i Oslo-området basert på boligprisindeksen til Eiendom Norge. Dette medfører at kjøper vil få en verdistigning på sin leilighet som vil være prosentvis det samme som for gjennomsnittet av alle leiligheter i Oslo.

Skulle boligprisene falle vil boligprisindeksen fra Eiendom Norge være negativ og kjøpstilbudet fra OBOS vil i så fall være til en lavere kjøpspris. Har markedsprisen falt må andelseier ta et tap på lik linje med andre boligeiere.

Suksessfaktorer

  • I Ulvenparken borettslag er de første leilighetene i utgangspunktet priset rundt 20 prosent lavere enn boliger i tilsvarende nye prosjekter i området. Dette er blitt mulig takket være gunstig tomtepris, innovativ og grundig planlegging og tett samarbeid mellom de ulike aktørene – som arkitekt, entreprenør og rådgivere.

Vedlegg

OBOS sin beskrivelse av BOSTART.

Mer om innovativ prismodell for de første 141 leilighetene i Ulvenparken.