Etterinstallering av heis i Jegers borettslag i Larvik

Larvik kommune er ansvarlig for dette eksemplet.
Slik ser det ferdig prosjektet ut med dei nye trappehusa på utsida

Slik ser det ferdig prosjektet ut med dei nye trappehusa på utsida

 

Ansvarlig aktør:
Larvik kommune
Ansvarlig enhet:
Larvik Boligbyggelag
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Vestfold og Telemark
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Borettslaget består av to blokker bygd i 1971-72 med fire etasjer pluss kjeller uten heis. Derfor har det blitt etterinstallert fire heiser som til sammen betjener heisene 40 leiligheter.

Resultat

 • Borettslaget fikk bygget fire stk heiser som går fra kjeller til fjerde etasje
 • Beboerne kan bo hjemme mye lenger grunnet heisene.
 • Bedre tilrettelegging utvendig slik at man kommer lettere inn i trappeoppgangen.
 • Automatisk døråpner på utgangsdøren.
 • Senket ringetablå inkludert bedre belysning over dette slik at der er lettere og se navn på beboere i ringetablået.
 • Økte brannsikringen ved å montere brannvarslingsanlegg
 • Gjorde trappeoppgangene lyser og med bedre lys
 • Flere av beboerne har ikke kunnet bruke boder i kjelleren, det kan de nå.

Bakgrunn

Borettslag som ligger midt i sentrum av Larvik og har mange eldre beboere som har bodd der siden blokkene ble bygd, noe som betyr at mange begynner å bli ganske gamle. Alderssammensetningen var 25 stk over 60 år, hvor av 3 over 90år. Selv opp til første etasje er det syv trinn. Inngangspartier og trappeløp var ikke beregnet for svaksynte eller bevegelseshemmede.

Målsettinger

 • Punkt 1 var og få heis slik at flest mulig av beboerne kan bo hjemme så lenge de ønsker.
 • Gjøre tilgangen til inngangspartiene lettere.
 • Bedre belysning i trappeoppganger.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Trinn 1
Styret i borettslaget tar kontakt med teknisk avdeling i Labo for å få hjelp til å komme i gang.

Trinn 2
Labo søker Husbanken om prosjekteringsmidler og får innvilget dette.

Trinn 3
Labo engasjerer arkitekt, brannkonsulent og grunnundersøkelser.

Trinn 4
Labo i samarbeide med styret i borettslaget holder flere beboermøter og befaringer i andre borettslaget som har heis.

Trinn 5
Tegninger og rapporter leveres Labo.

Trinn 6
Byggesøknad sendes inn. Byggesøknad godkjent. PV arkitekter utførte dette.

Trinn 7
Labo laget anbudsbeskrivelse og sendte denne ut.

Trinn 8
Fikk inn anbud og kvalitetssikret prisene.

Trinn 9
Labo sender inn søknad til Husbanken om midler til etter innstallering av heis. Får ok på denne.

Trinn 10
Avholdt ekstraordinær generalforsamling hvor Labo la frem tegninger og kostnader. Spesielt viktig å få frem økning av felleskostnaden for den enkelte beboer. Prosjektet fikk flertall for å sette i gang.

Trinn 11
Labo skriver kontrakt med entreprenør på vegne av borettslaget.

Trinn 12
Søknad om igangsettings tillatelse sendes kommunen. PV arkitekter utførte dette.

Trinn 13
Bygging settes i gang, Labo er prosjektleder på vegne av borettslaget.

Trinn 14
Prosjektet ferdigstilles og Labo sender inn søknad til Husbanken om utbetaling. 

Sikre brukermedvirkning

Flere møter med styret hvor tegninger og detaljer ble diskutert. Dette ble lagt frem på beboermøter til diskusjon.

Suksessfaktorer

 • Viktig å involvere styret og beboerne tidlig i prosjektet. De må føle at det er deres prosjekt.
 • Mye og riktig informasjon.
 • Hvis mulig, ta gjerne med noe mer i prosjektet, for eksempel oppgradering av fasader,tilleggsisolering, nye vinduer osv.

Utfordringer underveis

 • Vi føler at vi fikk noe motstand fra kommunen.
 • Få kontakt med rette instanser, hvem skal kontaktes?

Tips til andre

 • Viktig at byggesak er med på og finne løsninger og ikke bare ser problemer.

Rapporter

Slik såg fasaden ut før bygginga tok til Slik ser det ferdig prosjektet ut med dei nye trappehusa på utsida Midt i byggefasen.

Publiserte artikler

NRK Vestfold: Smart spleis på heis

Videreføring av arbeidet

 • Et borettslag er i gang med etter installering av heis.
 • Flere andre borettslag er i gang med prosjektering heis.
 • Flere borettslag er i startgropen for å komme i gang med prosjektering av heis.